workscurriculum vitae

ARTIST’S STATEMENT

Through the process of the analysation it became clear, how the concept and the works have changed in time, how they transformed from ‘traditional’ sculptures into an installation, where the audience can get involved with the objects and the space. I began enlarging the sculptural objects, so people could enter them. These sculptural elements were usually combined with some other media (video works or photographs) because I found these media the most expressive from the point of effect or meaning.
My interest turned towards functionality, so I began to design objects that people can use. Through the function they would get more involved and become integral parts of the piece – the participation of the audience is one of the most important part of my installations.
Most of my works (Meat Channel, Relax, Container, Urban Gardens, Spacecraft) takes the given gallery situation and transforms it into an interactive scenery. It affects the audience, it makes them do what they normally do not do in the gallery, they are physically „using”, enjoying the space through my work.
My intention is to dissolve the boundaries between viewer and participant, and invite the audience to interact, engage and enjoy.

MŰVÉSZI HITVALLÁS

Képzőművészeti tevékenységem a „hagyományosnak” tekinthető térplasztikákból kiindulva egyre inkább az installáció műfaja felé irányult. A plasztikák léptékének növelése alkalmat ad a nézőnek arra, hogy fizikálisan is belekerülhessenek a tárgyakba. Az installációkban a szobrászati elemeket gyakran többféle műfaj (fotó, video) kombinációjával együttesen alkalmazom. A különböző műfaji eszközök használata lehetőséget biztosít a komplex jelentéstartalmak gazdagabb és adekvátabb kifejezésére.
Hangsúlyos szerepet tölt be a nézők bevonása, részvétele, amely a „mű” egyik meghatározó, lényegi részévé vált.
Munkáimra jellemző (pl.:Meat Channel, Relax, Konténer, Urban Gardens, Falkamodul, Spacecraft című installációk) hogy, megváltoztatják a kiállítótér hagyományos funkcióját, és a galéria terét interaktív közeggé alakítják át. Általuk a befogadó nem a megszokott módon szemléli a műveket, hanem elkezdi használni a tárgyakat és az őket körülvevő teret.
Szándékom, hogy – feloldva a néző és a résztvevő közti éles határvonalat – bevonjam a közönséget, s így interakcióba, közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a képzőművészeti alkotásokkal. Célom, hogy még specifikusabb szituációkat teremtsek, melyekben a kiállítás látogatói még több teret és lehetőséget kapnak a kommunikációra.

CONTACT